Nie jesteś zadowolony z mojej pracy?

Jeśli kiedykolwiek nie będziesz zadowolony z mojej pracy, masz możliwość złożenia do mnie skargi. Skargę możesz złożyć pisemnie - e-mailem lub listownie. Możesz skorzystać z adresu i danych kontaktowych podanych w informacji prawnej.

Jeżeli otrzymam od Ciebie skargę, niezwłocznie potwierdzę jej otrzymanie oraz poinformuję o sposobie rozpatrzenia i przybliżonym czasie opracowania. Jeśli stwierdzę, że Twoja skarga dotyczy sprawy, za którą nie odpowiadam, niezwłocznie Cię o tym poinformuję i, o ile to możliwe, poinformuję Cię o odpowiedzialnym organie.

Dokładnie przeanalizuję Twoją skargę i postaram się odpowiedzieć na nią tak szybko, jak to możliwe. Jeśli nie będzie to możliwe, poinformuję Cię o przyczynach opóźnienia i oczekiwanym terminie zakończenia sprawdzenia Twojej sprawy. Na życzenie wszelkie powiadomienia i informacje przekażę na piśmie. Jeśli nie spełnię lub nie w pełni spełnię Twoją prośbę, wyjaśnię Ci powody tego i wskażę wszelkie istniejące możliwości, w jaki sposób możesz rozwiązać zaistniały problem.